Norges Bryteforbund tok opp Norges Håndbak Forbund i bryteforbundet i oktober 1998.

Håndbak tilbys gjennom både egne håndbakklubber eller bryteklubber som har opprettet håndbak-grupper

 

Håndbak-komiteen

Håndbak-komiteen i Norges Bryteforbund består av:
Leder David Eilert Eilertsen, Fredrikstad HK, mob. 909 10 445
Medlem Erika Nygaard, Bodø BK, mob. 412 45 572
Medlem, Knut Bergan Sandbakken, Skien HK, mob. 986 36 964

Regler og vektklasser

Brytereglene følger bestemmelser og regelverk fastsatt av World Armwrestling Federation (WAF).

Ved nasjonale turneringer i håndbak gjelder følgende aldersregler for startberettigelse. Aldersklassene gjelder alltid det kalenderåret utøveren fyller år.

  • Junior: Startberettiget det året utøveren fyller 16 år og til og med det år  utøveren fyller 20 år.
  • Senior: Startberettiget det året utøveren fyller 18 år.
  • Master: Startberettiget det året utøveren fyller 40 år.

Ved nasjonale turneringer gjelder følgende vektklasser for gutter og herrer. Vektgrensene skal forstås som maksimalvekt og markeres med ”-”. Øverste vektklasse har ingen øvre grense og markeres med ”+”. Betegnelsen «åpen» betyr at klassen er åpen for alle som er kvalifisert til å delta, uansett vekt.

Jr. – gutter Sr. – herrer Master – herrer Funksjonsh. – herrer
-80 kg -65 kg Åpen Åpen
+80 kg -75 kg
-85 kg
-95 kg
-105 kg
+105 kg

Ved nasjonale turneringer gjelder følgende vektklasser for jenter og damer. Vektgrensene skal forstås som maksimalvekt og markeres med ”-”. Øverste vektklasse har ingen øvre grense og markeres med ”+”. Betegnelsen «åpen» betyr at klassen er åpen for alle som er kvalifisert til å delta, uansett vekt.

Jr. – jenter Sr. – damer Master – damer Funksjonsh. – damer
Åpen -60 kg Åpen Åpen
+60 kg

Deltakerne kan gå opp en vektklasse i forhold til kroppsvekt. Hvis en utøver er alene i en vektklasse og det er ingen deltakere i klassen over, gis det anledning til å spørre de aktive i vekten under om de er villige til å gå opp. Forutsetningene er at alle i vektklassen er enig og at ingen av disse allerede har gått opp en vekt.