Sandbryting

Sandbryting ble tatt opp i det internasjonale bryteforbundet i 2004. Alle de ulike tradisjonelle brytestiler praktisert på sand fikk et felles regelverk.

Sandbryting foregår i en sirkel på 6 meter iført badebukse/badedrakt. Reglene er enkle, for å vinne en kamp må bryteren få motstanderens skuldere i bakken (fallseier) eller få motstanderen i bakken to ganger eller dytte ut av sirkelen to ganger.

Det blir arrangert NM hver sommer.

NBFs regler for sandbryting

Beach Wrestling er en ny brytestil som ble godkjent av Fila av et forslag fra kongressen i 2004. Dette er en ny fartsfylt sport med formål å gjøre bryting mer populært blant folket.

Formål:

Regler fastsatt i dette dokument utgjør rammen for sandbryting, og har som sine spesifikke mål til og:

Etablere konkurranser, systemet, klassifisering, tekniske poeng, straffer, elimineringer osv. Definer konkurranse systemet, hvilken plassering, og utvisninger, dommerens rolle, osv.

Anvendelse av regler og Fila lisens:

Reglene definert i dette dokument skal gjelde for alle sandbrytings stevner i Norge. Dette for å sikre optimal sikkerhet for utøverne, og en sunn vekst av sporten.

NBF linsens gjelder for alle arrangement i norge.

Fila lisens er obligatorisk for alle internasjonale sandbrytings konkurranser med mer enn to deltakende nasjoner. Hver internasjonal konkurranse må meldes til Fila og lagt til Fila kalenderen.
Fila forsikringen vil bare gjelde for konkurranser som står på Fila kalenderen.

Konkurranseområdet:

Alle sandbrytings arrangement skal finne sted i en 6-meter sirkel laget av en 10-centimenter rød
Sløyfe. Denne sløyfen må inneholde metalldeler. Selve ”matten” må fylles med et 30 centimeter lag med en fin sand, fri for steiner, skjell eller andre objekter.

Veiing

Veiing skal starte 2 timer før konkurransen starter 1. dag og vare i 30 min. Denne bestemmelsen kan det gis dispensasjon fra.

Ved Norgesmesterskap for senior kan veiing foretas kvelden før konkurransen, men ikke før kl. 20.00 og vare i 30 minutter. Ved veiing om kvelden skal stevnet avvikles påfølgende dag, skal stevnet avvikles over 2 dager skal det veies første dags morgen. Ved stevner som går over flere dager er det kun veiing første dag.

Gyldig lisens skal vises ved veiing.

Norske vekter

 40 kg 35 kg 45 kg. 50 kg. 55 kg.  60 kg. 65 kg. 70 kg. 50 kg. 60 kg. 65 kg. +65 kg.  70 kg. 70 kg+. 80 kg. 90 kg. +90 kg.  90 kg+.

§5

Deltakernes og lagenes forhold til klasseinndelingen

 1. a)  Klasseinndelingen må følges strengt av deltakerne. Forsøk på å omgå reglene i klasseinndelingen ved å starte i feil klasse, vil medføre at vedkommende nektes deltakelse i kortere eller lengre tid.
 2. b)  Lagenes oppmenn eller de som forestår anmeldelsene av lagets deltakere til stevner, må til enhver tid vite i hvilken klasse deltakerne hører hjemme i. De kan gjøres ansvarlige om de aktive omgår reglene.

I. Konkurransens gjennomføring
i) TREKNING OG INNDELING I GRUPPER

Deltakerne skal fordeles i to grupper, og parsammensetningen for hver omgang gjøres på bakgrunn av resultatet av den enkelte bryters trekning ved innveiing før konkurransens begynnelse.

Ved fem eller færre deltagere, brytes det etter Nordisk turnering, med de samme skillekriterier som med dette systemet. Ved de Norske mesterskapene kan arrangørene stokke deltakerne slik at de antatt to beste bryterne møtes i siste omgang.

a) Trekning
Trekningen skal være offentlig.

Når den innveide bryter forlater vekta trekker bryteren selv et nummer. På grunnlag av dette blir bryteren plassert i en gruppe og får et startnummer. Utenom nasjonale mesterskap kan en bruke ett egnet dataprogram til å gjøre trekningen.

~3~

Viktig: Oppdager den som er ansvarlig for veiing og trekning en feil under trekningsprosedyren, skal trekningen i den aktuelle vektklasse annulleres, og foretas på nytt. Umiddelbart etter veiingen skal bryterne ordnes i rekkefølge fra laveste til høyeste nummer.

b) Inndeling i grupper
Bryterne som har ulike nummer, utgjør gruppe A. Bryterne som har like nummer, utgjør gruppe B.

ii) PARSAMMENSETNING

Deltakere som etter trekningen er plassert umiddelbart etter hverandre i samme gruppe, skal møtes i første omgang. Hvis antall deltakere er ujevnt, skal den deltaker som har fått det høyeste nummeret, stå over til neste omgang uten plasseringspoeng. I neste omgang plasseres denne øverst på skjemaet, og blir der til en annen bryter står over, for så å bli plassert øverst.

Å få stå over er en rettighet bryteren har oppnådd ved trekningen. Denne rettigheten kan bare fratas bryteren dersom det ikke er mulig å sette opp andre kamper i samme omgang, eller i det tilfelle dennes rett til å stå over forhindrer parsammensetning av et større antall deltakere i samme omgang.

Parsammensetningen for påfølgende omganger skal skje på følgende måte: Man begynner med den bryter som står øverst på skjemaet, og lar denne møte den nærmeste bryteren nedenfor som han ikke har møtt tidligere. Parsammensetningen i henhold til reglene skal forandres når en ikke utslått bryter på grunn av skade eller sykdom som er bekreftet av lege, må trekke seg fra kampen. Bryteren eller dennes lagleder plikter øyeblikkelig å melde fra til stevneledelsen. Parsammensetningen skal være klar før neste omgang i vektklassen påbegynnes. I konkurranser hvor flere brytere fra samme klubb deltar i samme klasse, skal de møte hverandre i første omgang hvis dette er et resultat av trekningen.

iii) ELIMINERINGSOMGANGENE

a) Varighet
Elimineringsomgangene varer til det gjenstår tre brytere i hver gruppe.

b) Plasseringene i gruppene

Plasseringen i gruppene bestemmes av plasseringspoengene de tre gjenstående bryterne har oppnådd i innbyrdes møte. Den som har flest plasseringspoeng i disse kampene, er vinner av gruppen. Hvis der etter siste elimineringsomgang står igjen bare to brytere møtes disse og vinneren av deres innbyrdes oppgjør

~4~

plasseres først. Den som har flest plasseringspoeng av de bryterne som gikk ut i siste omgang, blir nr. tre i gruppen.

Hvis to brytere har like mange plasseringspoeng, avgjøres tredjeplassen i gruppen etter følgende kriterier:

 1. Innbyrdes oppgjør
 2. Flest plasseringspoeng
 3. Kamp om tredjeplass (hvis ikke tidligere møtt)

Hvis det gjenstår tre brytere som er ubeseiret eller bare har et tap, skal de møtes i gruppefinalen hvis de ikke har møtt hverandre tidligere i turneringen.

c) Gruppefinalene

Kun ubeseirede eller brytere med et tap kan delta i gruppefinalene.

Hvis en bryter med to tap, av spesielle grunner kommer med i gruppefinalen, blir denne automatisk tildelt tredjeplassen i gruppen, selv om denne ikke har møtt de to andre.
Plasseringen i gruppefinalene bestemmes av hver av de tre bryternes plasseringspoeng i innbyrdes oppgjør. Hvis flere brytere har like mange plasseringspoeng, avgjøres plasseringene etter de tekniske poeng i innbyrdes oppgjør, hvis det fremdeles er likt bestemmes rekkefølgen ved suksessivt å bruke følgende fremgangsmåte: (Denne tabell gjelder også for plassering i nordisk turnering).

 1. Flest plasseringspoeng i hele konkurransen
 2. Flest antall seire
 3. Flest antall fallseire, WO seiere, skade seiere, adv. seiere osv.
 4. Flest antall seire på teknisk overlegenhet
 5. Flest antall poengseire
 6. Minst antall tap
 7. Flest tekniske poeng
 8. Færrest advarsler

Om man under denne gjennomgangen kan skille ut nr. en eller nr. tre i gruppen, vil innbyrdes oppgjør bestemme plasseringen av de to andre. Hvis et av skillekriteriene skiller alle tre, bestemmer det rekkefølgen.

iv) FINALENE

Bryterne som har blitt nr 1, 2, og 3 i gruppe A og B deltar i finalekampene. De som har blitt nr. 3 i hver gruppe bryter om 5. og 6. plass.
De som har blitt nr. 2 i hver gruppe bryter om 3. og 4. plass.
De som har blitt nr. 1 i hver gruppe bryter om 1. og 2. plass

~5~

v) SPESIELLE TILFELLER

 1. a)  En bryter som er registrert som skadet av stevnets lege, og som ikke kan fortsettekonkurransen, får beholde den plassering han hadde på tidspunktet han måtte avbryte konkurransen. Han blir ikke diskvalifisert.
 2. b)  En bryter som ikke møter til veiing, eller på matta ved opprop, og som på grunn av dette ikke fullfører konkurransen, blir ikke plassert. Det samme gjelder en bryter som er diskvalifisert for brutalitet eller usportslig opptreden.
 3. c)  En bryter som er så skadet at bryteren ikke er i stand til å møte på matta, kan etter uttalelse fra stevnets lege utebli, bli erklært beseiret, men ikke diskvalifisert. Han kan dermed bli plassert, og kan fortsette konkurransen hvis han ikke er eliminert.
 4. d)  En bryter som er plassert, men av stevnets lege blir nektet videre deltagelse, blir plassert i henhold til sine oppnådde resultater.

d) I nordisk turnering vinner alltid den bryter som har vunnet alle sine kamper selv om den har scoret færre plasseringspoeng.

Den aktives uniform og utseende:

For alle Fila sanksjonerte arrangement, skal bryternes uniformer være Fila godkjent.
Bryteren skal vises på kanten av sirkelen iført tettsittende badedrakt eller shorts. Kvinnelige utøvere skal stille i todelt badedrakt (sykkelshorts og sports topp). Utøver skal markeres med blått eller rødt ankelbånd. før kampstart. Dette er det arrangørens plikt å stille opp med.

Landes forkortelse:

For alle Continental og VM, skal bryteren bære forkortelsen av deres lands navn på shorts eller badedrakt.

Annonsering på klær:

Bryter kan bære sponsorens navn eller symboler på sin konkurranse uniformer så lenge de ikke forstyrrer identifisering av uniformens farge og landets forkortelse.

Sko:

Ingen typer av sko er tillatt i Beach Wrestling.

~6~

Kampens varighet:

Lengden av kampen er 3 minutter for alle alderskategorier.
Bli resultatet 0-0 etter 3minutter blir det overtid, alle advarsler og brudd akkumulert under 1 periode blir Overført til overtid perioden. Overtid varer i 30 sekunder for alle aldersgrupper, første bryter som får poeng vinner kampen.

Startposisjon ved overtid :

Begge bryterne står overfor hverandre i sentrum av sirkelen i en over-under clinch posisjon.

Merk :

Hvis ingen poeng er scoret på slutten av overtid, avgjør dommerne vinner av kampen etter hvem som var mest aktiv i kampen.

Poengsystem

Beach Wrestling brytes bare i stående posisjon. Seier kan bli oppnådd på følgende måter : 1 poeng til den som:

Får sin motstander kropp/kropsdel ned i sanden
Får den utøver som får sin motstander ut av ringen.
Får den utøver hvor motstander får en advarsel for pasivitet eller ufin bryting

Note: Den angripende motstander kan bruke kne eller annen kroppsdel mot sanden ved angrep. F.eks dukning på liv grep. Dersom poeng oppnås straffes ikke angripende bryter med poeng mot.

2 poeng og fallseier får den som bringer sin motstander ned med begge skulderblad i sanden.

Typer av seiere :

 • –  A) Fallseier (5 poeng til vinner – 0 poeng til taper)
 • –  B) Seier på grunn av diskvalifikasjon av motstander (5 poeng til vinner – 0 poeng til taper)
 • –  C) Seier på grunn av trekning av motstander under kamp (5 poeng til vinner – 0 poeng til taper)
 • –  D) Seier pga av motstander ikke møter/ikke stiller i korrekt antrekk til kamp (5 poeng til vinner – 0poeng til taper)
 • –  E) Poeng seier oppnås ved at en utøver får 2 poeng. (4 poeng til vinner- 0 til taper)
 • –  F) Seier på overtid (3 poeng til vinner-0 poeng til taper)
 • –  G) Seier på valg av dommer avgjøresle etter uagjort ved overtid (2 poeng til vinner-0 til taper)Dersom tapende bryter har tatt poeng i E,F,G så vil bryteren ta med seg 1 plasseringspoengUlovlige aksjoner :

  Dra i håret eller ører, klyping, biting, vri fingre, eller angripe lysken osv. Slå eller sparke.
  Angripe ansikt.

~7~

Holding som utløser forvidring.
Kast eller stuking på hode.
Smøre huden med olje eller noe som gjør huden glatt. Stoppe kampen for en eller annen grunn.
Planlegge vinner før kampen.

Skade tid :

Når dommer må stoppe kampen for en skade, kan ikke skadetiden overstige 2 minutter per kamp/utøver.

Forstyrelse av kampen :

Hvis kampen av en eller annen grunn kampen må avbrytes(dvs. skade/blod/dommer må ha konsultasjon, Osv.) Skal bryterne stå eller sitte i midten av sirkelen mot dommerens bord, uten å snakke med noen
eller ta veske, og vente til dommeren kaller dem tilbake og gjenoppta kampen. Det er maks 2 minutter skade tid i en kamp

Protest :

Ingen protest kan fremsettes på slutten av kampen. Under ingen omstendigheter kan resultatet av en kamp bli endret etter seier er erklært i sirkelen. Hvis dommer leder bemerker at dommere
har misbrukt sin makt til å endre resultatet i en kamp, kan de undersøke video og med samtykke av FILA sanksjonere den ansvarlige dommer.

Dommere :

Alle kamper skal dømmes av en matte dommer og en hoveddommer, Kategori-III dommere er kvalifisert for internasjonale turneringer. Kategori-II dommere er kvalifisert for Continental og VM.
Kategori-1 dommere er kvalifisert for alt av stevner.

I store konkurranser skal medlemmer av dommer organ ikke være av samme nasjonalitet i kamper, eller dømme kamper der en av sine landsmenn bryter.

Uniform Dommere :

Dommere skal ha hvit shorts og en hvit Fila dommer polo, dommere skal også ha en fløyte rundt halsen, rød band på sin venstre håndledd og en blå på sin høyre.

Fila regler :

De nåværende regler ble godkjent av FILA og kan endres når som helst hvis små forbedringer anses nødvendig.

~8~

I tilfelle tvist om deres tolkning og anvendelse, er det presisert at den franske versjon råder.