Sumobryting (sumo) er en meget gammel kampsport av japansk opprinnelse. Internasjonalt er sporten regulert av den internasjonale sumoforbundet (International Sumo Federation), som også Norges bryteforbund er tilsluttet.

Reglene i sumo er meget enkle. Bryterne konkurrerer på en sirkulær på arena ca. 4,55 meter i diameter. Den som først enten presser sin motstander ut av ringen, eller får motstanderne til å berøre matta med en annen kroppsdel enn fotsålene, har vunnet. Kampene er vanligvis fartsfylte og kan vare fra få sekunder til to minutter. Bryterne konkurrerer i ulike vektklasser, se reglement under link til venstre for å se vektklassene gjeldende for Norge.

Alle kan starte med sumo og det trenges ingen annen forkunnskap enn vilje til å trene. Ønsker du å starte med sumobryting kan du ta kontakt med en klubb i Norges bryteforbund

NBFs regler for sumobryting

Reglementet for sumobryting er hjemlet i Norges bryteforbunds tilleggsbestemmelser § 29, hvor det heter:

Reglene for sumokamper følger reglene fastsatt av International Sumo Federation (ISF)

Nasjonale konkurranser i sumobryting følger samme turneringsregler som gresk-romersk bryting, med følgende unntak:

  • Bryteren skal bryte med lendeklede (Mawashi). Det er anledning til å ha undertøy, brytedrakt og/eller shorts under Mawashien
  • Dersom det ikke er mulig å avgjøre rekkefølge i gruppefinaler eller ved «nordisk system», skal bryterne møtes på nytt til det blir mulig å skille dem.

På alle nasjonale stevner og mesterskap kan det arrangeres lagkamper for seniorbrytere. Lag består av tre brytere uten hensyn til vekt.

Aldersgruppene følger aldersinndelingen i bestemmelsene for gresk-romersk bryting og fristil.

Ved nasjonale turneringer gjelder følgende vektklasser for gutter og menn. Vektgrensene skal forstås som maksimalvekt og markeres med -. Øverste vektklasse har ingen øvre grense og markeres med +. Betegnelsen åpen betyr at klassen er åpen for alle som er kvalifisert til å delta i seniorklassene, uansett vekt.

Knøtter Gutter Ungdom Junior Senior
-18 kg -32 kg -50 kg -60 kg -70 kg
-22 kg -38 kg -60 kg -70 kg -85 kg
-26 kg -45 kg -70 kg -85 kg -92 kg
-30 kg -55 kg -80 kg -92 kg -100 kg
-37 kg -65 kg -90 kg -100 kg -115 kg
-45 kg -75 kg -100 kg -115 kg 115+ kg
-55 kg 75+ kg 100+ kg 115+ kg Åpen

Ved nasjonale turneringer gjelder følgende vektklasser for jenter og kvinner. Vektgrensene skal forstås som maksimalvekt og markeres med -. Øverste vektklasse har ingen øvre grense og markeres med +. Betegnelsen «åpen» betyr at klassen er åpen for alle som er kvalifisert til å delta i seniorklassene, uansett vekt.

 

Knøtter Jenter Ungdom Junior Senior
-18 kg -30 kg -45 kg -55 kg -55 kg
-22 kg -35 kg -50 kg -60 kg -65 kg
-26 kg -40 kg -55 kg -65 kg -73 kg
-30 kg -50 kg -60 kg -70 kg -80 kg
-37 kg -55 kg -65 kg -80 kg -95 kg
-45 kg  -60 kg -70 kg 80+ kg 95+ kg
-55 kg 60+ kg 70+ kg Åpen
55+ kg

Deltakerne kan gå opp en vektklasse i forhold til kroppsvekt, i tillegg til å delta i åpen klasse for senior.

 

Sumokomiteen

Navn Telefon Epost
Anders Grizzly Fægri, leder 907 33 279 nwfgrizzly@gmail.com
Tom Sandstad, sportslig leder 918 89 100 tom@fitnessxpress.no
Linda Pano, medlem 452 76 225 lindapano@hotmail.no